Samling i Akuttnettverket 23.- 24. oktober 2023

Tema: Akuttpsykiatrien i endring
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Hovedtemaet er: Akuttpsykiatrien i endring

Psykisk helsevern utfordres av vansker med å ha nok ressurser til å gi god behandling til den enkelte pasient. Befolkningen forventer at pasientene får best mulig behandling og at samfunnet vernes når det er nødvendig. Som en reaksjon på dette har myndighetene satt ned flere utvalg som utreder omorganisering av psykisk helsevern og endrede lovrammer for fagutøvelsen.


Vi får innlegg fra ekspertutvalget om samtykke til behandling, hvordan arbeidsmiljøloven kan stå i motsetning til helselovgivning og forventninger. Vi får også innlegg om behandling av søvn og spiseforstyrrelser, nye metoder innen utvikling av miljøterapi og bruk av medisiner i behandling av psykosesymptomer hos barn og unge. I tillegg til presentasjoner knyttet til hovedtemaet vil det bli parallellsesjoner med presentasjoner fra ulike prosjekter i nettverket.


Foreløpig program

  • Bedre beslutninger, bedre behandling, viktigste funn og anbefalinger fra samtykkeutvalget v/utvalgsleder Øystein Mæland, direktør ved Akershus universitetssykehus
  • AkuSleep - Søvnprosjektet ved Akuttpsykiatrisk Avdeling, v/Erling Andreas Fyhn, psykolog, OUS Ullevål
  • Frivillighet og tvang – Hvem er vi og hva kan vi tilby v/Marianne Silsand, sykepleier og jurist, og Julie Granlund Hanssen, seniorrådgiver. Kompetansesenter Frivillighet og tvang, Universitetssykehuset i Nord Norge
  • Dilemma i en arbeidshverdag: Arbeidsmiljøloven versus helselovgivningen versus forventinger fra allmenheten v/Bente LaForce
  • ASF og spiseforstyrrelse v/Simen Storvik, vernepleier med spes. utdanning, Åsebråten fylkesdekkende poliklinikk, Sykehuset Østfold.
  • Emosjonsfokusert Ferdighetstrening (EFST) for fagfolk - Å håndtere de vonde følelsene med presis validering v/psykologspesialist Christine Blom, BUP, Sykehuset Innlandet, og kommunepsykolog Marte Nordstoga (parallellsesjon)
  • Fra problembarn til problemløser v/Alexander Skadberg
  • Psykiatriens forventningskrise: Hva er problemet, og hva er løsningene? v/Anders Malkomsen, LIS-lege og stipendiat, seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus
  • Miljøbehandling – et nyutviklet grunnkurs for spesialisthelsetjenesten v/Jan Hammer, spes. sykepleier, og Trude Cecilie Vesthaug Jensen, sosionom, Blakstads sykehus, Vestre Viken.

Om Akuttnettverket: Akuttnettverket er et landsomfattende fagnettverk i regi av de fire regionale helseforetakene. Formålet er kvalitetsforbedring, fagutvikling og erfaringsutveksling i akutt-tjenestene innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Akuttnettverket består av brukerorganisasjoner og akuttenheter (avdelinger/team) for psykisk helsevern for både voksne og barn og unge.

Les mer på www.akuttnettverket.no

 

Praktiske opplysninger:

Vi starter kl. 10.00 mandag 23. oktober og avslutter etter lunsj kl. 14.00 tirsdag 24. oktober.

Samlingen holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen.

Det går shuttlebuss fra Oslo lufthavn til hotellet.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres via Kompetansebroen her.