Samling for ungdomsenheter januar 2011

Nettverket inviterer til samling for akuttpsykiatriske enheter for barn og unge

Akuttnettverket arrangerer i år en to dagers samling for akuttpsykiatriske enheter/team for barn/unge. Denne blir 17 og 18 januar 2011 på Thon Hotell Gardermoen. Enheter med akuttpsykiatrisk tilbud for barn og ungdom (døgn/team) er invitert fra hele landet. Temaene som tas opp:

  • Tvangsproblematikken
  • Foreldre og familiesamarbeid
  • Tidlig intervensjon
  • Skjæringspunkter barnevern/psykiatri/ulike modeller for samarbeid
  • Erfaringer med bruk av Nasjonale retningslinjer for vurdering av selvmordrisiko
  • Ambulante tjenester: Forslag til mal for beskrivelse av akutteam i BUP
Påmeldingsfrist: 10 desember 2010
For mer informasjon kontakt prosjektleder i nettverket: [email protected]