Sykehuset Innlandet etablerer felles beredskap og varslingsrutiner med kommunene og Politiet

De fem kommunene i Gjøvikregionen har i samarbeid med Politiet og Sykehuset Innlandet utviklet et felles system for beredskap og varsling ved kriser og katastrofer. Det skal sørge for at personer med psykososiale behov får den hjelp og oppfølging de behøver i alle faser. 

Samarbeidsprosjektet, som allerede har vakt interesse flere steder i landet, skal gjøre regionen bedre til å håndtere berørte og pårørende, også ved større hendelser.

Les mer

Kontaktpersoner ved Sykehuset Innlandet: 

Ingunn Thomassen Berg og Knut Anders Brevig