Nominering til Rådet

Alle helseforetak er nå invitert til å nominere nye kandidater til medlem av rådet i Akuttnettverket. Stiller du til valg? 

Alle helseforetak er i brev 8. september invitert til å nominere nye kandidater til medlem av rådet i Akuttnettverket

H
ver divisjon/klinikk for psykisk helsevern kan nominere en kandidat for hver av undergruppene;
a) Akuttavdeling voksne, b) Akutteam voksne og c) akuttenhet/team ungdom. 
 

Om rådet

  • Rådet er et rådgivende organ i saker om nettverkets prioriteringer og aktiviteter. Rådet deltar i planlegging og ledelse av aktiviteter og samlinger i Akuttnettverket. Rådet møtes minst to ganger årlig.
  • Rådet består av 15 personer. Tre representanter for hver type undergruppe som deltar i nettverket (akuttavdeling voksne, akutteam voksne, akuttenhet/akutteam ungdom) og to representanter for hver av de tre organisasjonene Mental helse, Landsforeningen for pårørende i psykisk helse, og Voksne for barn.
  • Rådets medlemmer oppnevnes for tre år om gangen, og det tilstrebes en balanse kjønnsmessig, geografisk og mellom rullering og kontinuitet. Ved valg kan hvert helseforetak nominere en kandidat for hver undergruppe (akuttavdeling voksne, akutteam voksne, akuttenhet/akutteam ungdom). Valg skjer på nettverkssamlingen og separat for hver undergruppe. Deltakere fra hvert helseforetak avgir skriftlig en felles stemme på inntil tre kandidater i hver undergruppe.
 

Om valg og nominering

 

Helseforetaket kan nominere en kandidat for hver av undergruppene a) Akuttavdeling voksne, b) Akutteam voksne og c) Akuttenhet/akutteam ungdom.  Valget vil bli gjort i parallellsesjon blant de som er på nettverkssamlingen 19. og 20. oktober, og kandidaten må være til stede ved valget.

 

Helseforetakets nominering sendes via e-post til leder av nettverket, [email protected], senest tirsdag 13. oktober 2015.