Artikkel om holdninger til tvang

Artikkel om personalets holdninger til tvang på akuttpsykiatriske avdelinger.

Artikkelen er utgitt i samarbeid med akuttnettverket og er en publikasjon fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP). Denne artikkelen belyser personalets tanker og holdninger til bruk av tvang. Tidligere forskning har vist betydelige forskjeller i bruk av tvang mellom grupper av pasienter, institusjoner og geografiske områder. Personalets holdninger til bruk av tvang er her fremhevet som en faktor som kan ha innflytelse på disse forskjellene.

Referanse: Husum TL, Finset A, Ruud T (2008). The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): Reliability, validity and feasability. International Journal of Law and Psychiatry 31: 417-422.

Klikk her for å gå til artikkelen