Rapport om Akuttnettverket 2009-2015

Rapport om Akuttnettverket 2009-2015

Rapporten gir en oversikt over arbeidet i Akuttnettverket i årene 2009-2015. Rapporten er skrevet av Akuttnettverkets leder i hele perioden, Torleif Ruud.  

 

Torleif Ruud takker samtidig for samarbeid med alle i de årene han har vært leder.
 

Rapport om Akuttnettverket 2009-2015