Resultater fra forskningsprosjekt med 1000 pasienter og 25 akutteam

Seminar mandag 18. april, med presentasjon av resultater fra multisenterstudien om utfall av behandling ved akutteam. 

1000 pasienter og 25 akutteam: 
Hvem er de, hva ble gjort og hvordan gikk det?

Seminar på akuttnettverkets samling mandag 18. april 2016 kl. 14.30-17.15 på Holmen Fjordhotell

Tema og innhold:

Presentasjon av resultater fra multisenterstudien om Utfall av behandling ved akutteam. Studiens mål har vært å fremskaffe kunnskap om utfall av behandling ved akutteam målt ved brukere og klinikere, samt brukernes beskrivelse av tilfredshet med tilbudet. I tillegg har studien fremskaffet kunnskap om betydningen av de viktigste elementene i teamenes praksis for utfall, pasienttilfredshet og videre bruk av helsetjenester. 1000 pasienter og 25 akutteam har deltatt. Seminaret vil gi innblikk i: Hvem er de, hva ble gjort og hvordan gikk det? Les mer om prosjektet: http://www.akuttnettverket.no/Prosjekter/Behandling-ved-ambulante-akutteam

Program mandag 18. april kl. 14.30 – 17.15:

14.30: En stor dugnad og ny kunnskap v/ Torleif Ruud
14.40: Hvem søker hjelp og hvordan har de det? v/ Katrine Holgersen og Stephan Neuhaus
15.00: Akutteams praksis målt systematisk v/ Nina Hasselberg og Gunn-Marit Uverud
15.20: Hvilken behandling gir akutteam? v/ Torleif Ruud
15.40: Pause
16.10: Hvordan er krisen ved behandlingsslutt? v/ Katrine Holgersen og Stephan Neuhaus
16.20: Hvordan gikk det i følge pasienter og team? v/ Torleif Ruud og Carina Jørgensen
16.50: Er brukerne fornøyd med behandlingen? v/ Turid Foss og Gunn-Marit Uverud
17.05: Hva kan vi bruke den nye kunnskapen til? v/ Torleif Ruud

Målgruppe: 
Seminaret og nettverkssamlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til kvalitetsforbedring av akuttpsykiatriske tjenester.
 
Påmelding og kostnad:
Seminaret er gratis. Påmelding innen 31. mars 2016 her. 

Arrangør og kontaktopplysninger: 
Akuttnettverket , se www.akuttnettverket.no 
Praktisk informasjon: Ahus, Divisjon psykisk helsevern, Seksjon fagutvikling ved Anne Hexeberg
Faglig innhold: Prosjektleder  Torleif Ruud  (professor og avdelingssjef FOU psykisk helsevern Ahus)

Om nettverkssamlingen:

Seminaret er en del av akuttnettverkets nettverkssamling mandag 18. og tirsdag 19. april. Nettverkssamlingen er et arbeidsseminar for akuttpsykiatriske enheter og ment å bidra til et fellesskap rundt akuttpsykiatrisk behandling og fagutvikling.  Program for nettverkssamling og påmelding innen torsdag 17. mars