Etikk, tvang og skjerming

Etikk, tvang og skjerming i et nederlandsk/(europeisk) perspektiv. Referat fra studiebesøk i Nederland juni 2017.

Referat fra et studiebesøk i Nederland juni 2017 med deltagelse på 1) et europeisk ekspertmøte om etikk, tvang og psykiatri, 2) en konferanse om den Nederlandske High Intensive Care modellen, inkludert presentasjon av Akuttnettverket sitt skjermingsprosjektet. 3) et besøk ved en High Intensive Care enhet i Tilborg.

Skrevet av Espen Woldsengen Haugom, Sykehuset Innlandet / Akuttnettverket. 

Les rapporten