Nettverkssamling oktober 2009

Dette var første nettverkssamling i et nytt nasjonalt nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatrien for akuttpsykiatriske enheter (akuttavdelinger, akutteam, akuttenheter for ungdom, psykiatrisk legevakt), brukerorganisasjoner og forskningsenheter.

Du kan klikke her for å lese og eventuelt laste ned et fyldig referat fra samlingen.