Program for samling mai

Dato: 14. og 15. mai 2012.
Tema: Hvordan beslutter vi å bruke tvang?

Endelig program for samlingen finner du her