Nettverkssamling oktober 2016

Høstens nettverkssamling blir 24. og 25. oktober på Holmen Fjordhotell. Tema er "Samhandling om de akuttpsykiatriske tjenester: Fra ensidighet til gjensidighet".
Det er over 180 påmeldte. Alle påmeldte skal ha mottatt bekreftelse og informasjon om samlingen.

Hvor og når
Samlingen holdes på Holmen Fjordhotell i Asker mandag 24. og tirsdag 25. oktober 2016.

 

Målgruppe
Samlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til utvikling og kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester.

 

Tema og program

SAMHANDLING OM DE AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER: Fra ensidighet til gjensidighet 

PROGRAM  - oppdatert pr 20. oktober

PRESENTASJONER - lagt frem på samlingen

For den enkelte bruker er den organisatoriske oppdeling med spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester sjeldent vesentlig. Samhandling om de akuttpsykiatriske tjenester krever en sammenhengende helsetjeneste.

Helsetjenesten skal arbeide tverrfaglig slik at brukerne mottar et helhetlig tilbud. Det finnes en rekke eksempler på god samhandling, men vi kjenner til litt for mange tilfeller av suboptimal koordinering, og vi vet at kommunene vil få stadig økte forpliktelser som krever samhandling med spesialist­helsetjenesten. Vi vil måtte ha økt fokus på samspill, samkjøring, samordning – og for aktørene i akutt-sammenheng endog samtidighet.

Akuttnettverkets samlinger skal bidra til et lærende helsevesen. På denne nettverkssamlingen vil vi således arbeide med kvalitetsarbeid knyttet til temaet samhandling – belyst fra en rekke ulike synsvinkler og erfaringer, slik dette temaet krever.

 

Postere / Plakatfremvisning

Vi vil oppfordre alle innledere og deltakende enheter til å presentere sitt kvalitetsarbeid, prosjekter, ideer mm på plakater/postere.  Dette kan være prosjektideer, prosjekter under arbeid, eller ferdige arbeider eller resultater. Plakatene henges opp i fellesarealet og posterutstillingen vil være tilgjengelig fra mandag morgen til avslutning tirsdag. Vil dere delta med poster? Ta kontakt med Anne Hexeberg
 

Påmelding

Påmeldingsfristen gikk ut torsdag 22. september. 

Påmeldingen er bindende, og ikke mulig å endres etter torsdag 6. oktober. Dette gjelder også for de med dagpakker. Holmen Fjordhotell sender faktura basert på bestillingen, og fakturagebyr kan tilkomme. Vi anbefaler at deltakere fra samme helseforetak oppgir identiske fakturaopplysninger, for å unngå unødvendig mange fakturaer.

Eventuelle endringer må meldes skriftlig til Anne Hexeberg.

 

Priser

  • Full pensjon mandag og tirsdag med overnatting i enkeltrom: kr. 2.510
  • Dagpakker mandag og tirsdag (inkl. lunsj): kr. 601 pr. dag
  • Middag mandag kveld (for de med dagpakker): kr. 495
  • Overnatting fra søndag til mandag i enkeltrom: kr 950

Det er ingen kursavgift. Holmen fjordhotell sender faktura for opphold og dagpakker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål, kan du ta kontakt med Anne Hexeberg eller telefon 67 96 65 24.

Velkommen!