Nettverkssamling april 2017

Mandag 3. og tirsdag 4. april 2017 er vårens nettverkssamling på Holmen Fjordhotell. Akuttnettverkets samlinger skal bidra til et lærende helsevesen, og hovedtema denne gang er nettopp “Lærende nettverk”. Nesten 200 påmeldte!

PROGRAM

Hvor og når 

Samlingen holdes på Holmen Fjordhotell i Asker mandag 3. og tirsdag 4. april 2017.

Målgruppe

Samlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til utvikling og kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester.

Tema og program

PROGRAM - pr 28. mars

Akuttnettverkets samlinger skal bidra til et lærende helsevesen, og hovedtema denne gang er nettopp “Lærende nettverk”. Akuttnettverket har flere pågående prosjekter hvor nettopp lærende nettverk prøves ut. Videre vil vi fokusere vi på medisinsk simulering som metode. Redusert bruk av tvangsmidler blir satt på dagsorden - , og hva vi kan lære av hverandre, ikke minst på dette området. Gjennom deling av praktiske eksempler, råd og tips for å bidra til kvalitetsforbedring av akuttpsykiatrien – og være et lærende nettverk i praksis. 

Postere / Plakatfremvisning

Vi vil oppfordre alle innledere og deltakende enheter til å presentere sitt kvalitetsarbeid, prosjekter, ideer mm på plakater/postere.  Dette kan være prosjektideer, prosjekter under arbeid, eller ferdige arbeider eller resultater. Plakatene henges opp i fellesarealet og posterutstillingen vil være tilgjengelig fra mandag morgen til avslutning tirsdag. Vil dere delta med poster? Ta kontakt med Anne Hexeberg

Påmelding

Påmeldingsfristen var torsdag 2. mars 2017. De som er påmeldt skal ha mottatt bekreftelse. 

Påmeldingen er bindende, og ikke mulig å endres etter torsdag 16. mars. Dette gjelder også for de med dagpakker. Holmen Fjordhotell sender faktura basert på bestillingen, og fakturagebyr kan tilkomme. Vi anbefaler at deltakere fra samme helseforetak oppgir identiske fakturaopplysninger, for å unngå unødvendig mange fakturaer.

Eventuelle endringer må meldes skriftlig til Anne Hexeberg.

Priser

 • Full pensjon mandag og tirsdag med overnatting i enkeltrom: kr. 2.500
 • Dagpakker mandag og tirsdag (inkl. lunsj): kr. 600 pr. dag
 • Middag mandag kveld (for de med dagpakker): kr. 495
 • Overnatting fra søndag til mandag i enkeltrom: kr 950

Det er ingen kursavgift. Holmen fjordhotell sender faktura for opphold og dagpakker.

Godkjenninger

 • Norsk Sykepleierforbund: Akuttnettverkets samling april 2017 er godkjent som meritterende med 10 timer, for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 • Norsk Psykologforening: Akuttnettverkets samling april 2017 er godkjent som 10 timers vedlikeholdsaktivitet. 

 • Den Norske Legeforening: Akuttnettverkets samling april 2017 søkes godkjent innen

  • allmennmedisin med til sammen 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

  • innen psykiatri med til sammen 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål, kan du ta kontakt med Anne Hexeberg eller telefon 67 96 65 24.

Velkommen!