Nettverkssamling november 2021

Vi ønsker velkommen til samling i Akuttnettverket 23. og 24.november 2021, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Tema: Nye perspektiver og metoder i akuttpsykiatri

Pandemien tvang oss til å jobbe med pasienter på nye måter med økt bruk av digitale tjenester og måter å holde kontakt med pasientene. Tjenesten fikk også en økning i enkelte pasientgrupper, blant annet unge med spiseforstyrrelser. Disse forandringene utfordret oss med bruk av tvang og frivillighet, samt å gi god behandling under nye forutsetninger.

Disse utfordringene gir også mulighet til å tenke med nye perspektiver på behandling og samarbeid med tjenester utenfor akuttkjeden. Personlig recovery og å styrke pasientens evne til å leve et meningsfullt liv er et viktig perspektiv å legge mer vekt på - også i akuttbehandling.

Nye teknologier og ulike perspektiver utfyller hverandre og kan forandre hvordan vi behandler psykiske lidelser i akuttfasen.

Tirsdag 23. november 2021 kl. 09:00-17:00 og onsdag 24.november 2021 kl. 09:00-14:00

Program begge dager