Samling i Akuttnettverket 24. - 25. april 2023

Tema: Likeverdig akuttpsykiatrisk behandling til alle?
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Hovedtemaet for vårens samling i Akuttnettverket er spørsmålet om vi gir likeverdige tjenester til alle pasienter i akuttpsykiatrien.

Samlingen vil ha et litt annet format enn vanlig. Mange foretak har dessverre en vanskelig økonomisk situasjon med begrensninger i reiser og kursdeltagelse. Denne gangen har vi derfor valgt å ha samlingen i et hybridformat, hvor deler av samlingen er tilgjengelig via streaming.

Selv om vi vil tilby innhold til de i nettverket som er forhindret i å delta fysisk, vil det også være noe ekstra program for de som deltar fysisk på dag èn. Her blir det parallellsesjoner med workshop om hvordan skrive gode prosjektplaner, søknader om prosjektmidler og kronikker, og hvordan gjøre implementeringsarbeid i praksis.  Det blir også presentasjon av mange spennende prosjekter som har fått støtte fra Akuttnettverket de siste par årene.

Dag to blir streamet med flere innlegg med ulike perspektiver på om vi gir likeverdige tjenester til alle pasienter, uavhengig av kulturell bakgrunn, fysiske funksjonshemninger eller andre forhold. Praktiske forhold for å gi bedre behandling til disse gruppene presenteres. I tillegg vil Anne Grete Terjesen og Tuva Langjordet, som begge var forhindret fra å presentere på samlingen i fjor høst, komme denne gangen for å snakke om pårørendes rolle i behandling og hva som kjennetegner pasientene med mest alvorlig selvskadingsproblemtikk.

Vel møtt til nettverkssamling på Gardermoen eller via nettet!

Praktiske opplysninger:

Vi starter kl. 10.00 mandag 24. april og avslutter etter lunsj kl. 14.00 tirsdag 25. april.

Samlingen holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen. Det går shuttlebuss fra Oslo lufthavn til hotellet.

Program for samlingen finner du her.

Påmelding til samlingen gjøres her.

Relevant materiell til samlingen:

Presentasjon til parallelsesjon om skriving av kronikker og debattinnlegg finner v/Gunn Helen Kristiansen og Else Merete Thyness finner du her.