Presentasjoner april 2017

Presentasjoner fra akuttnettverkets samling 3. og 4. april 2017 på Holmen Fjordhotell er lagt ut. Tema var Lærende nettverk.

Nedenfor er presentasjoner fra  akuttnettverkets samling 3. og 4. april 2017 på Holmen Fjordhotell. Tema var Lærende nettverk.


PLENUM

 

 

Læring i nettverk og organisasjoner    

  • Læring i nettverk - hvorfor og hvordan v/ Etty R. Nilsen, førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Øst Norge

Læring i nettverk– praktiske eksempler:

  • Ambulante akuttnettverk v/ Torleif Ruud, prosjektleder
  • Kvalitetsnettverk voksne v/ Åmund Fidjeland, prosjektleder
  • Kvalitetsnettverk barn og unge v/ Jonny Delerud, OUS – ingen presentasjon

Simulering som akuttpsykiatrisk treningsverktøy

Redusert bruk av tvangsmidler

Hvordan skal/kan/bør vi bruke brukermedvirkere? Opplæring av brukermedvirkere v/ Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom

 

Oppsummering og avrunding

 

PARALLELLER

Akuttavdeling voksne

  • Kvalitetsnettverk voksne. Utdypende informasjon om arbeidet og erfaringene v/ prosjektledelse og deltakende enheter
  • Klinisk simulering – hva gjør dere lokalt? Hva gjør Akuttnettverket?

Akutteam voksne

  • Ambulant akutteam – mer om undersøkelsen og hva betyr dette for oss. Innledning til diskusjon ved Torleif Ruud, prosjektleder 

Akuttenhet/ team Barn og unge

  • Opplevd tvang hos pasienter i akuttpsykiatriske ungdomsposter v/ stipendiat Olav Nyttingnes, Ahus
  • Kvalitetsnettverk barn og unge